WhatsApp
Telefon
Test Listemiz

Test Listemiz

Test Adı Yöntem Örnek Türü Red Kriterleri Örnek Miktarı
HPV DNA PCR THİN PREP, JELSİZ SÜRÜNTÜ    
TRİPSİN (SERUM)   SERUM   2 ML
TRİPTAZ (SERUM)   SERUM   2 ML
HIV RNA PCR EDTA'LI PLAZMA HEMOLİZ 1 ML
ALKALEN FOSFATAZ(KEMİĞE SPESİFİK) EIA SERUM   500 uL
TOTAL KOLESTEROL SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl
FAKTÖR VIII INHİBİTÖR Koagülometrik Sitratlı plazma Hemoliz 400 ul
WEİL-FELİX T AGLÜTİNASYON SERUM   500 µl
WEINBERG TESTİ   SERUM    
VW FAKTÖR ANTİJEN KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 500 µl
VW FAKTÖR AKTİVİTESİ AGROMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 500 µl
VLDL KOLESTEROL   SERUM   500 µl
VİTAMİN H ELISA SERUM   1 ML
VİTAMİN E HPLC SERUM   1 ML
VİTAMİN C ELISA HEPARİNLİ PLAZMA   5 ML
VİTAMİN B6 HPLC EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT)   1 ML
VİTAMİN B2 HPLC EDTALI TAM KAN    
VİTAMİN B1 HPLC EDTALI TAM KAN   1 ML
VİTAMİN B 12 ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl
VİTAMİN A ELISA SERUM   1 ML
VİGABATRİN   SERUM   500 µl
VDRL AGLÜTİNASYON SERUM   500 µl
VAZOAKTİF INTESTINAL POLIPEP.        
VARİCELLA ZOSTER IgM ELISA SERUM,BOS Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl
VARİCELLA ZOSTER IgG ELISA SERUM,BOS Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl
VANİLMANDELİKASİT   24 s. İDRAR(Asit eklenerek)   5 ML
VALPROIK ASIT(DEPAKİN) CMIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl
VAJEN KÜLTÜRÜ KÜLTÜR VAJİNAL-SERVİKAL SWAP STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER  
ÜROPORFİRİNLER HPLC 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML
ÜROPEPSİNOJEN SPEKTROFOTMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML
ÜRİK ASİT(İDRAR) SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML
ÜRİK ASİT (SPOT İDRAR) SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML
ÜRİK ASİT SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl
ÜRE(SPOT İDRAR) SPEKTROFOTOMETRİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML
ÜRE(24s.İDRAR) SPEKTROFOTOMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML
ÜRE KLIRENSİ   SERUM,24 s. İDRAR    
ÜRE SPEKTROFOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl
UREAPLASMA urealyticum KÜLTÜR ÜRET.AKINTI,SEMEN,ÖN İDRAR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 2 ML
TÜBERKÜLOZ REZİSTANSI(BACTEC) BACTEC MAYİİ,BALGAM,İDRAR    
TÜBERKÜLOZ PCR PCR MAYİİ,BALGAM,İDRAR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 1 ML
TÜBERKÜLOZ KÜLTÜRÜ(LÖWENSTAİN) LÖWENSTAİN MAYİİ,BALGAM,İDRAR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 1 ML
TÜBERKÜLOZ KÜLTÜRÜ (BACTEC) BACTEC MAYİİ,BALGAM,İDRAR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 1 ML
TUBULAR FOSFAT REABSOBSİYONU   SERUM,SPOT İDRAR    
TSH (3.GENERATION) ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl
TROPONİN-T KALİTATİF HEPARINLI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli örnek 2 ML
TROPONİN-I FC SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl
TROMBOSİT   EDTALI TAM KAN    
TRİPTAZ (GAİTA)   GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g
TRİPSİN(GAİTA)   GAİTA STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER  
TRİGLİSERİD(MAYİİ) SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK MAYII SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 500 µl
TRİGLİSERİD SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl
TRANSFERRİN SATURASYON   SERUM   500 µl
TRANSFERRİN NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl
TRAC ELISA, RIA SERUM   500 µl
TPHA IHA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl
TOXOPLAZMA IgM ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter, kontaminasyon 500 µl
TOXOPLAZMA IgG ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter, kontaminasyon 500 µl
TOXOPLASMA IgG AVİDİTE ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter, kontaminasyon 500 µl
TOTAL PROTEİN SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl
TOTAL LİPİD SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl
TOTAL KOMPLEMAN (CH50) KİNETİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML
TOTAL KOLESTEROL(MAYİİ) SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK MAYII SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 500 µl
TOTAL EOZİNOFİL   EDTALI TAM KAN   2 ML
TOTAL BİLİRUBİN (MAYİİ) FOTOMETRİK MAYII SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 500 µl
TOTAL BİLİRUBİN FOTOMETRİK SERUM Hemoliz 500 µl
TOTAL ASİT FOSFATAZ SPEKTROFOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl
TOPİRAMAT(Topomax) FPIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 2 ML
TIROGLOBULIN ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl
THİN PREP        
TETANOZ IMMUNİTE KONTROL   SERUM   1 ML
TESTOSTERONE TOTAL ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl
TESTOSTERON FREE RIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl
TEOFİLİN FPIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl
TCA SPEKTROFOTOMETRİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML
TBG ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl
TAŞ ANALİZİ KİMYASAL BÖBREK TAŞI STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 10 g
TAM İDRAR ANALİZİ MİKROSKOBİ SPOT İDRAR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER 5 ML
TACROLİMUS ECLIA EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML
T4 TOTAL ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl
T3 TOTAL ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl
SYPHİLİS IgG   SERUM   500 µl
SUŞ İDENTİFİKASYON APİ GENÇ BAKTERİ SUŞU SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER  
SU ANALİZİ(BAKTERİYOLOJİK) KİMYASAL SU (STERİL KAPTA 1 lt.) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 LT.
SU ANALİZİ (KİMYASAL) İYON SELEKTİF SU (STERİL KAPTA 1 lt.) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 LT.
STREP A KOLORİMETRİK SWAP SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER  
SEMEN ANALİZİ MİKROSKOBİ TAZE SEMEN PERHİZ OLMAYAN NUMUNELER,UYGUN OLMAYAN ÖRNEK (İDRAR KARIŞIMI VB.) , BEKLEMİŞ NUMUNELER 2 ML
SOĞUK AGGLUTINATION AGLÜTİNASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML
SODYUM(SPOT İDRAR) İYON SELEKTİF SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML
SODYUM (BOS) İYON SELEKTİF BOS SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML
SODYUM (24 h.İDRAR) İYON SELEKTİF 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML
SODYUM İYON SELEKTİF SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl
SMEAR   SÜRÜNTÜ    
SİYANÜR A.A.S EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 5 ML
SİTRAT (İDRAR) SPEKTROFOTMETRİK 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML
SİSTİN SPEKTROFOTMETRİK 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML
SİSTATİN C NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl
SİROLİMUS HPLC EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML
SİKLOSPORİN ECLIA EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 1 ML
SHBG CMIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML
SGPT SPEKTROFOTMETRİK, KİNETİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl
SGOT(AST) SPEKTROFOTMETRİK, KİNETİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl
SERULOPLAZMIN NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl
SEROTONİN (İDRAR) HPLC 24 s. İDRAR(Asit eklenerek)    
SEROTONİN HPLC SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 2 ML
SERBEST YAĞ ASİTLERİ KOLORİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML
SENSİTİF CRP ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl
SEMEN YIKAMA   TAZE SEMEN    
SEMEN ANALİZİ.   TAZE SEMEN    
SELENYUM(24h.İDRAR) A.A.S 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML
SELENYUM A.A.S SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
SELEFON BANT PARAZİT MİKROSKOBİ PERİ-ANAL SELOFAN BANT SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER  
SEDİMENTASYON AGLÜTİNASYON NA SİTRATLI KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML
Scl-70 ANTİKORLARI ELISA SERUM   500 µl
SALİSİLAT (ASPİRİN) FPIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl
SAFRA ASİTLERİ (TOKLUK) SPEKTROFOTOMETRİK, ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl
SAFRA ASİTLERİ (AÇLIK) SPEKTROFOTOMETRİK, ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl
RUBEOLA IgM(EIA) ELISA SERUM Hemoliz , Lipemi, ikter , kontaminasyon 500 µl
RUBEOLA IgG(EIA) ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl
RUBELLA IgM ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon 500 µl
RUBELLA IgG AVİDİTE ELISA SERUM Hemoliz , Lipemi, ikter , kontaminasyon 500 µl
RUBELLA IgG ELISA SERUM Hemoliz , Lipemi, ikter , kontaminasyon 500 µl
RSV IgM IFA SERUM,BOS Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl
RSV IgG IFA SERUM,BOS Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl
RSV ANTİJENİ        
RPR LATEKS AGLÜTİNASYON SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl
ROTA VİRUS LATEKS AGLÜTİNASYON GAİTA SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 g
RF TÜRBİDİMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl
RETİKULOSIT MİKROSKOBİ EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli örnek 2 ML
RAST Wx1(WEED POLLEN)mixed ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST TREE POLENS (tx1) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST MOULDS (Mx1) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST HOUSE MİX (HX2) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST H2 (EV TOZU) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST H1(EV TOZU) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST GRASS POLLEN(gx1) ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML
RAST GIDA 1 MIX (fx1) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST FX5E (KARIŞIK GIDA) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST FX3(TAHILLAR) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST FX2 (DENİZ ÜRÜNLERİ) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST FX1(KURUYEMİŞLER) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST F93 (KAKAO) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST F92 (MUZ) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST F83 (TAVUK ETİ) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST F79 (GLUTEN) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST F78 (Casein) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST F76(A-Lactaalbumin) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST F75 (YUMURTA SARISI) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST F49(ELMA) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST F44(ÇİLEK) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST F4 (BUĞDAY) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST F27 (SIĞIR ETİ) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST F256 (CEVİZ) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST F25 (DOMATES) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST F245(BÜTÜN YUMURTA) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST F20 (BADEM) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST F2 (KEÇİ SÜTÜ) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST F2 (İNEK SÜTÜ) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST F13 (FISTIK) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST F1 (YUMURTA AKI) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST F 5 (ÇAVDAR) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST Ex1 ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST E2 (KÖPEK EPİTELİ) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST E1 (KEDİ KILI) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST DX1 (ASTIM) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST D2 (DERM.FARINAE) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST D1 (DERM.PTERONYSSINUS ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
RAST AX5E (KARIŞIK İNHALAN) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 2 ML
QUANTİFERON TB GOLD AGLÜTİNASYON   ÖZEL TÜPLE GELMEYEN NUMUNELER 2 ML
PTH INTACT ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz, lipemik , ikter numunenin oda sıcaklığında 1 saatten fazla beklemesi 500 µl
PSA TOTAL (3.GENERATION) ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter ,radyoizotop kullanımı 500 µl
PSA FREE / PSA TOTAL ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter ,radyoizotop kullanımı 500 µl
PSA FREE ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter ,radyoizotop kullanımı 500 µl
PROTROMBİN ZAMANI KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 500 µl
PROTROMBİN GEN MUTASYONU PCR EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML
PROTROMBİN AKTİVİTESİ KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 500 µl
PROTOPORFİRİN SPEKTROFOTOMETRİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ)   10 ML
PROTEİN(SPOT İDRAR) ENZİMATİK SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML
PROTEİN(MAYİİ) ENZİMATİK MAYII SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML
PROTEİN(24 S.İDRAR) ENZİMATİK 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML
PROTEİN S ANTİJEN RID SİTRATLI PLAZMA Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 500 µl
PROTEİN S AKTİVİTESİ KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 500 µl
PROTEİN ELEKTROFOREZİ (İDRAR) ELEKTROFOREZ 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML
PROTEİN ELEKTROFOREZİ ELEKTROFOREZ SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl
PROTEİN C ANTİJEN RID SİTRATLI PLAZMA Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 500 µl
PROTEİN C AKTİVİTESİ KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olamayan kan ve antikuagulan oranı , Pıhtılı , heparinli , hemolizli örnek 500 µl
PROTEİN (BOS) ENZİMATİK BOS SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML
PROSTATIK ASIT FOSFATAZ SPEKTROFOTOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl
PROLAKTİN ANT.(MAKROPROLAKTİN) ELISA , CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML
PROLAKTIN ECLIA,CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl
PROKALSİTONİN FC SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 1 ML
PROGESTERON ECLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl
PRO-BNP FC EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML
PRİMİDON (MYSOLIN) FPIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl
PRİDİNOLİN (Crosslinks) HPLC 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML
PREALBUMİN NEFELOMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl
POTASYUM(24 h.İDRAR) İYON SELEKTİF 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 5 ML
POTASYUM (SPOT İDRAR) İYON SELEKTİF SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 1 ML
POTASYUM (BOS) İYON SELEKTİF BOS   1 ML
POTASYUM İYON SELEKTİF SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl
POST PRANDİAL GLUKOZ(2.saat)   SERUM   500 µl
POST PRANDİAL GLUKOZ(1.S)   SERUM   500 µl
POST PRANDIAL GLUKOZ   SERUM   500 µl
PORFOBİLİNOJEN KROMATOGRAFİK , SPEKTROFOTOMETRİK 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER 10 ML
PORFİRİN   İDRAR STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER  
PNOMOKOK ANTİKORLARI IgG ELİSA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl
PLAZMİNOJEN KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı , hemolizli,heparinli örnekler 500 µl
PLAZMA RENİN AKTİVİTESİ RIA EDTALI PLAZMA (SOĞUK ORT) Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 1,5 ML
PİRUVAT KİNAZ SPEKTROFOTMETRİK EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML
PİRUVAT SPEKTROFOTMETRİK EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 2 ML
PIHTILAŞMA ZAMANI......        
PHENYLALANİNE   TOPUKTAN EMDİRİLMİŞ KAN   EN AZ İKİ İŞARETLİ ALAN
PH.        
PATOLOJİ        
PARVO VİRUS B-19 IgM ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter,kontaminasyon 500 µl
PARVO VİRUS B-19 IgG ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter, kontaminasyon 500 µl
PARSIYEL TROMBOPLASTIN TIME KOAGÜLOMETRİK SİTRATLI PLAZMA Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 500 µl
PARİETAL HÜCRE Ab.... ELISA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl
PARASETAMOL ENZİMATİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl
PARANEOPLASTİK PANEL WESTERN BLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML
PAPP-A CLIA SERUM   500 µl
PANKREATİK AMİLAZ SPEKTROFOTMETRİK SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl
PAI-1 4G/5G POLİMORFİZM PCR EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 3 ML
OXCARBAZEPHİNE HPLC SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 500 µl
OTOİMMÜN KARACİĞER PROFİLİ İMMÜNOBLOT SERUM Aşırı hemoliz,lipemi 1 ML
OSTEOKALSİN CLIA SERUM Aşırı hemoliz,lipemi , ikter 500 µl
OSMOTIK FRAGILITE KALİTATİF EDTALI TAM KAN Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek 5 ML
OSMOLALİTE(SERUM) HPLC SERUM Hemoliz 500 µl
OSMOLALİTE(İDRAR) OSMOMETRE SPOT İDRAR SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ&

Online Randevu Al

Online randevu alarak işlemlerinizin daha hızlı olmasını sağlayabilirsiniz. Önceden randevu alarak sıra beklemezsiniz.

Yukarı Çık